top of page

גיוון הוא העסק של כולנו

ארגון מגוון הוא ארגון בו מצבת העובדים במכלול התפקידים, משקפת את הגיוון האנושי בחברה הישראלית.

חוסר ייצוג הולם מונע סביבת עבודה שוויונית ומגוונת פוגע במוטיבציית העובדים  ופוגם בטיב השירות הניתן ללקוחות.

גיוון מגביר יצירתיות, הפריה הדדית, ומספק סביבה בטוחה ונעימה המאפשרת לכל עובד לבוא לידי ביטוי .מעבר לכך הוא מהוה דוגמא עבור הלקוחות.

בתאריך 21.5 מציינים את יום הגיוון הבן לאומי. מטרת היום היא להעלות את המודעות ולהדגיש את העושר שהגיוון מציע . לבנות קהילה של א. נשים המחויבים לתמוך בשונות , להיאבק בקיטוב וסטראוטיפים .

גיוון העסק של כולנו- טורט.jpeg
bottom of page