top of page

הגבול האפור

 החוק  למניעת הטרדה מינית מפרט את ששת ההתנהגויות   האסורות ,אך אינו פורט סעיפים אלו להתנהגויות היומיומיות וכך   נשאר תחום אפור  רחב ומבלבל.

 כדי לבאר את התחום האפור אנו ממליצים על הדרכה חוויתית   המעוררת  שיח משותף.

 משך ההדרכה עד שעה וחצי והיא כוללת 3 קטעים מומחזים   המבוצעים על ידי שחקנים בהנחית עורכת הדין מטעמנו.

 קטעי המשחק מביאים לבמה סיטואציה בתחום האפור ואינם   מביעים דעה. את הדעה יביעו הצופים והיא זו התעורר שיח פורה.

bottom of page