top of page

 אלימות כלכלית

 לאור ריבוי מקרי אלימות כלכלית המדווחים בתקופה   האחרונה,התפתח צורך להדרכות בנושא.
מיזם "גבול"בשיתוף "דרך אישה"ביצע תחקיר מקיף ויצר   מפגש חדשני שמטרתו להעלות מודעות למונח אלימות כלכלית   ולספק כלים בסיסיים להתנהלות בנושא.
קטעי משחק המשולבים בפעילות מציפים את הדילמות בתחום   ומעוררים את הקהל לחשיבה ולשיח.
את קטעי המשחק מלווה עו"ד ריבה אבירם בר יוסף, עורכת   דין ומגשרת,אשר מעבירה בהרצאתה מידע שימושי וחשוב   אודות צורות שונות של אלימות כלכלית, נורות אזהרה ובחינה   עצמית.

bottom of page