הדרכה והכשרת אחראיות

תפקיד האחראית על  מניעת הטרדה מינית בארגון סבוך ודורש ידע מוקדם להתמודדות עם מקרים של הטרדה מינית בארגון. האחראית נדרשת בין היתר לתשאל את המתלוננת, הנילון ולהעביר מסקנותיה להנהלה. הטיפול בסיטואציות אלו חייב להיות מושלם וזאת כדי למנוע נזקים למתלוננת, לנילון ולארגון. לעיתים צריך להתמודד עם התנגדויות מתוך הארגון, עם תביעות משפטיות, נזקים כספיים משמעותיים, פגיעה במורל ועוד… ההכשרה נועדה להקנות כלים מעשיים וידע תאורטי לאחראית ולהכשיר אותה להתמודדות מוצלחת עם התפקיד.

ימי הכשרה ורענון לאחראיות בארגונים שאנו מציעים :

  • מתקיימים אחת לרבעון
  • מתאימים לאחריות חדשות/ אחראיות ותיקות.
  • ההכשרה בקבוצות אינטימיות של עד 25 משתתפים.
  • בין הנושאים הנלמדים:דרכי טיפול בתלונה תוך כדי שימת דגש על הקונפליקטים , מתן דוגמאות שהתדיינו בבתי המשפט ותוצאותיהן, הפקת לקחים, דגשים על הזהירות המחויבת בעת טיפול בתלונה ,סימולציות,.
  • המשתתפות מקבלות קבלת ערכת תשאול  מקיפה הכוללת תרשימי זרימה מדויקים לטיפול.
  • בהדרכה משולבת צפייה בהצגה.

**ניתן לקיים הדרכה פנים ארגונית לאחראיות בהתאמה אישית לארגון ולנהלים הפנמיים שלו.

סדנא לאחראיות מניעת הטרדה מינית- סרטון תדמית