הרצאות על חוק מניעת הטרדה מינית

צוות  עורכי הדין של גבול  מרצה בארגונים על חוק מניעת הטרדה מינית.ההרצאות מרתקות, מאתגרות וסוחפת והן כוללות דוגמאות רבות  מהפסיקה, ניתוח אירועים סימולציות ומצגת בנושא. המנחים שלנו כולם עורכי דין מתמחים בדיני עבודה, שותפים  במשרדי עורכי דין מהמובילים בדיני עבודה- חלד ופיינברג.(ולא יועצים ארגוניים/ מגשרים/ מאמנים למיניהם.)כשבוע לפני ההרצאה תתקיים שיחה מקדימה  בין המנחה לבין הגורם המזמין כדי לקיים  התאמה אישית לאופי הארגון ולתיאום צפיות.

פרטי ההרצאה

החוק למניעת הטרדה מינית- הכרתו והיבטיו השונים בהקשר של הדינמיקה היומיומית בעבודה ושל תפקידי הניהול. הרצאה כבת שעה וחצי – הסבר מקיף על החוק, דוגמאות מהפסיקה, הקשרים ניהוליים, מהי ״אווירה״ של הטרדה מינית במקום העבודה, אחריות המנהל כלפי המעסיק וכלפי עובדיו ושל העובדים זה כלפי זה. קיום דיאלוג עם הקהל ביחס לשאלות הנגזרות מהאיסורים שבחוק ומתן מענה לשאלות העולות מהשטח. הרצאה למנהלים

יינתן דגש על העלאת המודעות ליצירת סביבת עבודה בטוחה על ידי המנהלים, ביאור המותר והאסור ביחסי כפיפות,חובת הדיווח, ההשלכות לאי שמירה על החוק הבאות לידי ביטוי בפגיעה במנהלים, בעובדים , בחברה ובמשפחה של הנוגעים בדבר, ביאור החוק והתקנות העוסקות במניעת הטרדה מינית במקום העבודה והמחויבות העולה מהן. קבלת כלים אופרטיביים להתנהלות יומיומית במקום העבודה תוך שימת דגש על הבנת “האזורים האפורים” בין מותר לאסור.

הרצאה לעובדים

ינתן  דגש על העלאת המודעות ליצירת סביבת עבודה בטוחה והחשיבות בשמירה על הגבולות המותרים בין עמיתים לעבודה. הבנה והמחשה של מהי הטרדה, ביאור “השטחים האפורים”, דרכי פעולה באם עובד\ת מרגישים שהוטרדו, כיצד להגיב אם קולגה לעבודה הוטרד. מה מותר ומה אסור?!