הדרכה לבני נוער בשילוב קטעי הצגות

החוק  למניעת הטרדה מינית מפרט את ששת ההתנהגויות האסורות אך אינו פורט סעיפים אלו להתנהגויות היומיומיות וכך נשאר תחום אפור  רחב ומבלבל. כדי לבאר את התחום האפור  אנו ממליצים על הדרכה חוויתית המעוררת שיח משותף. הקטעים מדמים סיטואציות “אפורות” מחיי יום יום  של בני הנוער. מטרת ההדרכה היא להסביר בשפת הנוער את ההתנהגויות האסורות, לעורר שיח ומחשבה ולהעלות את המודעות לעניין.